Demet Can

Demet Can

Demet Can, 1986 yılında Amasya'da doğdu. 2015 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünden mezun oldu. Eserleri 2010 yılından itibaren Bodrum ve Ayvalık'taki çeşitli karma sergilerde yer aldı.

Bodrum'da yaşayan Demet Can, çalışmalarında "yama" kavramı üzerine araştırmalarını yapıyor ve bu yönde üretimlerine devam ediyor;

Fransız filozof Jacques Derrida'nın geliştirdiği düşünce yaklaşımı olan yapıbozumculuk, var olanı söküp yeniden üretmeyi ve ortaya çıkan anlamı keşfetmeyi amaçlar. "Yama" kavramı, tekstil örneklerinde kullanıldığında yapıbozumculukla ilginç bir paralellik kurulabilir. Farklı desenler, kumaşlar veya renklerin bir araya getirilmesiyle oluşan her tekstil parçası, kendi bağlamında anlam taşır. Ancak bir araya getirilen yamalar, sabit ve önceden belirlenmiş anlamlardan ziyade, değişken ve dönüşebilir anlamlar taşıyan parçalar olarak bütünü de değiştirebilir.

Eski fotoğrafların yeni anlamlarını onları yeniden yapılandırarak inşa etmek mümkündür. Bu sergi, sanatçının ilk solo sergisidir.