Özgür Özcan (Rope n'Roll)

Özgür Özcan (Rope n'Roll)

1974 Balıkesir doğumludur. 1988 İzmir Maltepe Askeri Lisesi ve 1997 İ.T.Ü. Mimarlık bölümünü tamamladıktan sonra, aynı üniversitenin Bina Bilgisi Kürsüsünde yüksek lisansını tamamlamıştır.1997-2017 yılları arasında mimarlık konusunda çalışmalar yaptıktan sonra 2017 yılında “String Art” tekniği ile çalışmalar yapmaya başlamıştır. Sanatın matematik ile ilişkisi, geleneksel yöntemleri çağdaş teknikler ve güncel malzemeler kullanarak geliştirmek gibi konularda “ROPENROLL” markası altında çalışmalarına devam etmektedir. Gerçekleştirdiği projelerden bazıları:

1. Birleşmiş Milletler Çevre konferansı (Cop 26), Glascow, 2021.

T.C. Çevre Bakanlığı’na ait standın duvar panellerinin tasarım ve uygulaması, konferans süresince ziyaretçilere bilgi verilmesi ve atölye çalışmalarının yürütülmesi.

2. Çakılarası Matematik köyü, Eskişehir, 2023

Anadolu Üniversitesi Matematik bölümü öğretim görevlileri, Y. Lisans ve doktora öğrencileri için “String Art & Matematik ilişkisi” konulu konferans, atölye ve sergi düzenlenmesi.

3. Uluslararası Stem Eğitimi Konferansı, İbn-i Haldun Üniversitesi, İstanbul, 2022

String Art tekniğinin eğitim amaçlı kullanımı konusunda konferans, sergi ve atölye düzenlenmesi.

4. Morphose, İstanbul Tüyap Fuar Merkezi, İzmir İzfaş fuar merkezi, İstanbul CNR Fuar merkezi, Çırağan sarayı, 2022

50. kuruluş yıldönümü sebebi ile iplik üreticisi Durak Tekstil için fuar merkezi fuayesinde 3 mt x 3 mt x 3 mt büyüklüğünde üç boyutlu bir string art çalışmasının tasarım ve uygulaması.

5. String Art tekniğinin eğitim amaçlı kullanımı.

String art tekniğinin çivi gerektirmeden uygulanması konusunda yaptığı tasarımlar ile Koç Okulları, İde Okulları, Alkev Okulları, Denizatı Okulları gibi eğitim kurumlarında seçmeli dersler ve atölye programları yürütmektedir.