Sessizlik

Sessizlik

Burhan Yılmaz

28 Ekim - 26 Kasım 2023

Burhan Yılmaz, Sessizlik adlı sergisinde rengin ortadan kayboluşu ve renkten geri kalanlarla imgesel bir manzara yaratmayı denemekte. Siyahtan beyaza doğru bulanık bir mantıkla ilerleyen gri ton serisinin olanaklarını incelemekte.  Gri, siyah, beyaz; kül rengi bir manzarada tuhaf bir bina, rüya zamanından gelme bir imge olarak yer alıyor. İşlevsel olmayan bu tuhaf bina olsa olsa bir korunak yapısını andırmakta. Brüt betonun donuk rengi, manzaranın odağındaki binayı ve çevresini renksizleştiriyor. Uzaklarda koyu - açık gri ve beyaz tonlarla yükselen dağ imgeleri atmosferin geneline hakim bir ağırlığı oluşturuyor.

Bu görüntülerin içinde dizildiği grilik bir sessizlik imgesi olarak düşünülebilir. Diğer yandan bu atmosfer hiçliği andıran tenhalığı… Renksizlik, sessizliğin imgesini kurmaya olanak sağlarken, ışık ve gölgenin belirginliği manzara içerisindeki seçili nesnelerdeki formu öne çıkarmakta…

Yılmaz, çeşitli yaşantıları, rüyaları ve anılarının etkileriyle biçimlenen bu yapıyı tekrar tekrar işlerken görüntü ve hatıra arasındaki ilişkiyi sorgulamayı deniyor. Bu imgeler ve tablolara hakim olan grilik, sessizlikle ilgili olarak içinde yaşanılan çağın aşırı “renkli” gürültüsü karşısında bir tavır olabileceğini hatırlatıyor. Bu resimler, harflerin siyahlığını ve sayfaların gri-beyazlığını hatırlatan bir ton dizisi içerisinde, durmak, okumak gibi sakinliği ve derinliği içeren bir basamağın da olduğunu vurgulamak istiyor gibi.

Gri kayalıklar, uçurumlar ve eğimli tepeler, yolların etrafında uzaklarda görülen manzaraların parçaları gibi yer alıyor. Yılmaz, bu dağ imgelerinde, etrafında görüp etkilendiği her bir doğa parçasının imgesel kalıntılarından bir duygu inşa etmeyi denemekte. Dağların yüceliği, sessizce duruşları, doğanın varoluştaki kendiliğindenliği bu gri resimlerdeki duygusal yönlerin anahtarı gibi ele alınabilir. Bu sessiz manzaraların imgesel örgüsünden sızan cümleleri görmezden gelmemek gerekir. Sessizlik, uzak dağların dizilişi, bahçe duvarlarının yapısı, tuhaf binalar, gerçek ile hayali olanın karıştığı insansız görüntü, gelecekle ilgili kehanet içeren cümleleri andırmaktadır. Ancak bu eserlerde ışık ve gölgenin vurgusu, mimari yapı, bitki imgeleri, kayalıklar ve çitler yaşamla ilgili umutları içeren imgeler olarak sıralanmakta…